ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εκλογές στην Πράξη -
Τα βήματα για μια Εκλογική Νίκη

Εκλογές στην Πράξη - Β. Πλάκας

Πολιτικό Ημερολόγιο 2018 -
ατζέντα Θεσσαλονίκης

Πολιτικό Ημερολόγιο 2018

Πολιτικό Ημερολόγιο 2019 -
ατζέντα Θεσσαλονίκης